← Takaisin

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

Suomisen ensimmäinen vuosineljännes tappiolla

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 40,6 miljoonaa euroa (46,9). Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (3,6), tulos ennen veroja -1,5 miljoonaa euroa (2,0) ja verojen jälkeen -1,1 miljoonaa euroa (1,5).

Liikevaihto aleni 14 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Syinä laskuun olivat kosteuspyyhkeiden hintojen aleneminen ja kuitukankaiden toimitusmäärien pienentyminen.Tulos oli tappiollinen. Tulosta rasittivat jo mainittu liikevaihdon aleneminen sekä raaka-aineiden ja energiakustannusten nousu. Kustannusten nousun siirrossa myyntihintoihin on viivettä. Vertailujaksolla 2009 raaka-aineiden hinnat olivat alhaiset.

Investoinnit pidettiin edelleen alhaisella tasolla. Valmisvarastot kasvoivat, kun tuotantoa tehtiin varastoon kevään myöhempää menekkiä varten.

Tiedote