← Takaisin

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 46,9 miljoonaa euroa (54,5). Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (-0,1), voitto ennen veroja 2,0 miljoonaa euroa (-1,2) ja verojen jälkeen 1,5 miljoonaa euroa (-0,9).

Liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 14 prosenttia. Myyntimäärien laskun arvioidaan johtuvan asiakkaiden varastotasojen alenemisesta sekä yleisestä kulutuskysynnän pienenemisestä. Myynnin katteet paranivat. Raaka-aineiden viime vuoden lopulla tapahtunut hintojen aleneminen pysähtyi ja osittain kääntyi pieneen nousuun. Raaka-aineklausuulien viiveestä johtuen kustannustaso oli kuitenkin vertailukautta edullisempi. Suomisen kustannus- ja tehostamisohjelmia on jatkettu, minkä ansiosta toiminnan kulut olivat edellisvuotista selvästi alemmat.

Tiedote