← Takaisin

Osavuosikatsaus 1.1 - 30.9.2011: Globaali kuitukangasyhtiö muodostumassa

Suomisen alkuvuoden liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailujaksoon verrattuna. Kolmannen vuosinel-jänneksen samoin kuin koko katsauskauden liiketulos oli negatiivinen. Kolmannen vuosineljänneksen aikana myynnin marginaalit paranivat, mutta tuotantomäärät olivat keskimääräistä alemmat. Käynnissä olevilla kustannussäästötoimenpiteillä oli myönteinen vaikutus tulokseen. Suominen solmi 4.8.2011 sopimuksen Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminnan ostamisesta ja toteutti lokakuussa kaupan rahoit-tamisen osana 87 miljoonan euron osakeannin. Kauppa tulee voimaan 31.10.2011.
Konsernin liikevaihto ja tulos

Suomisen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 43,1 miljoonaa euroa (43,4). Liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa (1,8), tulos ennen veroja -3,2 miljoonaa euroa (-2,9) ja verojen jälkeen -2,8 miljoonaa euroa (-2,1).

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 130,8 miljoonaa euroa (128,1). Liiketappio oli 2,5 miljoonaa euroa (2,2), tulos ennen veroja -6,7 miljoonaa euroa (-5,3) ja verojen jälkeen -5,7 miljoonaa euroa (-4,0). Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuoden vertailujaksoon verrattuna. Myynnin keskihinnat ja marginaalit paranivat, kun myyntihintoja korotettiin ja myyntisopimuksiin sisältyvät raaka-aineklausuulit alkoivat vaikuttaa.

 Raaka-aineiden hintojen nousu pysähtyi ensimmäiseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Osaan myyntisopimuksien raaka-aineklausuuleista on saatu voimaan aikaisempaa lyhyemmät tarkastelujaksot. Kesäkauden vuoksi tuotantomäärät olivat keskimääräistä alemmat, mikä johti tuloksen tappiollisuuteen. Toiminnan kustannukset alenivat vertailukaudesta. Liiketulokseen sisältyi 1,0 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. 

Pääomahallinta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla ja käyttöpääoman määrä laski huolimatta raaka-aineiden kohonneista hinnoista. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

Liitteet