← Takaisin

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010

Tappiollinen vuosineljännes

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 43,4 miljoonaa euroa (44,2). Liikevoitto oli -1,8 miljoonaa euroa (1,0), tulos ennen veroja -2,9 miljoonaa euroa (-0,6) ja verojen jälkeen -2,1 miljoonaa euroa (-0,4).

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli tappiollinen lähinnä kesäjakson alhaisen tuotannon takia.

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 128,1 miljoonaa euroa (134,5). Liikevoitto oli -2,2 miljoonaa euroa (6,1), tulos ennen veroja -5,3 miljoonaa euroa (1,4) ja verojen jälkeen -4,0 miljoonaa euroa (1,2).

Suomisen yhdeksän kuukauden liikevaihto aleni 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Syinä laskuun olivat kosteuspyyhkeiden hintojen aleneminen vuoden alussa ja kuitukankaiden toimitusmäärien pienentyminen.
Liikevaihdon ja toimitusmäärien alentumisen vaikutusta ei kyetty kompensoimaan kustannussäästöillä. Raaka-aineiden hintojen nousu jatkui aina loppukesään saakka, jonka jälkeen hinnat ovat tasaantuneet. . Suuri osa nykyisistä myyntisopimuksista korjaa myyntihintoja raaka-ainehintojen nousua vastaavasti useiden kuukausien viiveellä. Konsernin tulokseen hintojen nousulla oli merkitsevä negatiivinen vaikutus.

Joustopakkaukset aloitti syyskuussa yt-menettelyn, jonka tarkoituksena on turvata toiminnan kilpailukyky. Ehdotukseen sisältyy Nastolan tehtaan toiminnan lopettaminen vuonna 2011. Jos ehdotus toteutuu, se merkitsee arviolta 2,5 miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia, joista suuri osa ajoittuu vielä vuoden 2010 puolelle.

Yhtiö neuvotteli muutoksen nykyisten rahoitussopimusten kovenanttiehtoihin koskien 30.9.2010 tilannetta. Neuvottelut rahoituksen ehdoista myös jatkon osalta ovat käynnissä ja tarkoitus on saavuttaa neuvottelutulos vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Investoinnit pidettiin edelleen alhaisella tasolla.

Liitteet