← Takaisin

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2011: Liikevaihto kasvoi hieman, tulos tappiolla

Suomisen alkuvuoden liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailujaksoon verrattuna. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto parani nollatasolle, mutta kumulatiivisesti liiketulos oli edelleen tappiolla. Raaka-ainekustannusten nousu hidastui ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Käynnissä olevilla kustannussäästötoimenpiteillä oli myönteinen vaikutus tulokseen. Yhtiön koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen.
Konsernin liikevaihto ja tulos

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 43,4 miljoonaa euroa (44,1). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0), tulos ennen veroja -1,4 miljoonaa euroa (-1,0) ja verojen jälkeen -1,1 miljoonaa euroa (-0,8).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 87,7 miljoonaa euroa (84,8). Liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,3), tulos ennen veroja -3,6 miljoonaa euroa (-2,5) ja verojen jälkeen -2,9 miljoonaa euroa (-1,9).

Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia edellisvuoden kuuteen kuukauteen verrattuna. Myynnin keskihinnat nousivat niin tehtyjen hintojen korotusten kuin myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-aineklausuulien johdosta.

Liiketulos puolelta vuodelta oli 0,6 miljoonaa euroa tappiolla. Raaka-aineiden hintojen nousu hidastui ensimmäiseen kolmeen kuukauteen verrattuna ja osittain hinnat tasaantuivat. Raaka-aineiden nousun kustannusvaikutus toisella vuosineljänneksellä jäi siten ensimmäistä kvartaalia pienemmäksi. Alkuvuoden aikana on osaan myyntisopimuksien raaka-aineklausuuleista neuvoteltu aikaisempaa lyhyemmät tarkastelujaksot. Toiminnan kustannukset alenivat vertailukaudesta. Liiketulokseen sisältyi 0,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Joustopakkausten rationointitoimenpiteistä.

Pääomahallinta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla ja käyttöpääoman määrä laski huolimatta raaka-aineiden kohonneista hinnoista. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

 

Liitteet