← Takaisin

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010

Osakeanti vahvisti tasetta, tulos tappiolla

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 44,1 miljoonaa euroa (43,4). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,6), tulos ennen veroja -1,0 miljoonaa euroa (0,0) ja verojen jälkeen -0,8 miljoonaa euroa (0,1).
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 84,8 miljoonaa euroa (90,3). Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (5,1), tulos ennen veroja -2,5 miljoonaa euroa (2,0) ja verojen jälkeen -1,9 miljoonaa euroa (1,6).

Suomisen puolen vuoden liikevaihto aleni 6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Syinä laskuun olivat kosteuspyyhkeiden hintojen aleneminen ja kuitukankaiden toimitusmäärien pienentyminen.

Myyntihintojen alenemista ja toimitusmäärien vähentymistä ei kyetty korvaamaan kustannussäästöillä, minkä takia tulos oli tappiollinen. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan alkuvuonna, ja kun kustannusnousujen siirrossa myyntihintoihin on viivettä, myynnin marginaalit heikkenivät. Kesäkauteen varauduttiin ajamalla tuotantoa varastoon.

Investoinnit pidettiin edelleen alhaisella tasolla.

 

Liitteet