← Takaisin

Muovikassi on tutkitusti vastuullinen valinta

Suominen Joustopakkaukset  Lehdistötiedote 11.2.2014

Pääosin öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvästä muovista valmistettu kassi on mainettaan paljon parempi. Esimerkiksi puuvillaiseen kangaskassiin verrattuna kierrätysmuovikassin kasvihuonepäästöt ovat vain murto-osa. Tampereella kierrätysmuovikasseja valmistavan Suominen Joustopakkaukset Oy:n muovikasseissa käytetään jopa yli 90 % uusio- ja kierrätysmateriaalia.

”Kierrätysmuovikassien käytössä Suomi on EU:n mallimaa. Muista Euroopan maista poiketen Suomessa muovikassi kiertää jo kotitaloudessa jatkokäyttöön. Ja parhaimmillaan palaa vielä uusien kierrätysmuovituotteiden raaka-aineeksi”, muistuttaa Suominen Joustopakkaukset Oy:n myyntijohtaja Tiina Pessi.

Hyvän laadun ja kestävyyden ansiosta muovikassit eivät ole kertakäyttötavaraa suomalaisissa kotitalouksissa. Kasseja hyödynnetään moniin eri tarkoituksiin polkupyörän satulansuojasta taimien kasvatussäkeiksi (1). Useimmiten ne päätyvät lopulta roskapusseiksi, jolloin erillisiä jätepusseja ei tarvita. Jokainen uusiokäyttökerta vähentää muovikassin jo valmiiksi pientä ympäristövaikutusta.

Tehokkaampaa kierrätystä kieltämisen sijaan

Euroopan komissio hyväksyi 4.11.2013 ehdotuksen, jonka tarkoituksena on vähentää kevyiden muovisten kantokassien käyttöä kaikissa jäsenvaltioissa. Jotta tuloksia saavutetaan, voivat maat asettaa maksuja, kieltoja tai kansallisen vähennystavoitteen (2).

Direktiiviehdotus parantaa muovikassikulttuuria ja siisteyttä osassa jäsenmaita, mutta suomalaisen yhteiskunnan kannalta siihen sisältyy myös ristiriitoja. Esimerkiksi kassien paksuudeksi kaavailtu 0,050 mm pysäyttäisi materiaalien järkevät kehittämis- ja tehostamispyrkimykset. Perusteltua olisi laskea alaraja 0,030 millimetriin, jolloin se kohdentuisi ohuisiin kertakäyttökasseihin eikä laadukkaaseen kierrätysmuoviin (3).

”Voimavaroja tulisikin suunnata muovin tehokkaampaan kierrätykseen, jolloin jatkohyödyntäminen sekä uusioraaka-aineeksi että energiajakeeksi parantuisi”, Pessi toteaa.

Suomessa valmistetuissa muovikasseissa uusiomateriaalin osuus on keskimäärin n. 60 % (4).

”Me Suomisella valmistamme kierrätysmuovikasseja. Ne tehdään jopa yli 90 % uusio- ja kierrätysmuovista, joita saamme tehtaalla kertyneestä jäte- ja hukkamuovista sekä asiakkaidemme palauttamista lavasuojamuoveista. Osan käytettävästä kierrätysmateriaalista myös ostamme”, kertoo Pessi.

Suominen on julkaissut Arjessa mukana -kierrätysmuovikassioppaan (5)

Kierrätysmuovikassin puolesta puhuvat monet faktat, jotka Suominen Joustopakkaukset Oy on kerännyt Arjessa mukana -oppaaseen. Esimerkiksi puuvillaisen kangaskassin kasvihuonepäästöt ovat sen elinkaaren aikana 1 100–3 160 g, kun taas muovikassilla vastaavasti vain 15–48 g. Jos käytetään kierrätysmuovia, päästölukema vielä puolittuu. Muoviset ostoskassit muodostavat n. 0,2–0,3 % kotitalouksien vuosittaisista jätteistä. Eli sadan ostoskerran kassit vastaavat vain viidesosaa kotitalouden yhden päivän muista kasvihuonepäästöistä (6).

 

Lisätiedot:
Tiina Pessi, Suominen Joustopakkaukset myyntijohtaja, 050 385 5649, tiina.pessi@suominen.fi

www.muovikassikiertoon.fi

 

Viitteet:

1: muovikassikiertoon.fi
2: Komissio ehdottaa muovikassien käytön vähentämistä. Euroopan unioni. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1017_fi.htm
3: Suomalainen muovikassi puoltaa paikkansa. Muoviteollisuus ry.
http://www.plastics.fi/fin/ajankohtaista/?2013-11-04-Suomalainen-muovikassi-puoltaa-paikkansa&nid=70
4: Suomessa ei ole tarvetta rajoittaa muovikassien käyttöä. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto. http://www.teamliitto.fi/?x32730=8666321
5: http://muovikassikiertoon.fi/files/pdf/arjessa-mukana/
6: Optikassi-tutkimus, Suomen ympäristökeskus ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle sekä kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 433.1 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.