← Takaisin

Liikevaihto ja liikevoitto jäivät vertailukaudesta, liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana

Avainasiat heinä-syyskuussa 2016:

- Liikevaihto laski 10 % ja oli 103,8 milj. euroa (114,9).
- Liikevoitto laski 19 % ja oli 7,9 milj. euroa (9,8).
- Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana ja oli 8,3 milj. euroa (7,9).
- Sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste olivat tavoitetasoa paremmat.

- Suominen toistaa 20.9.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton jäävän vuoden 2015 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava on esitetty tämän puolivuotiskatsauksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi oli vuoden kolmannella neljänneksellä likimain toisen neljänneksen tasolla, mutta hieman viime vuoden vastaavan ajankohdan alapuolella. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi hieman toisesta neljänneksestä ja ylitti myös vertailukauden tason niukasti. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Kolmannella vuosineljänneksellä toimitukset jäivät odotuksistamme, ja Suomisen liikevaihto laski vertailukaudesta 103,8 milj. euroon. Liikevaihdon lasku heijastui liikevoittoon, joka laski 7,9 milj. euroon. Tuoteportfolion suotuisan kehityksen ansiosta bruttokateprosentti pysyi kuitenkin likimain vertailukauden vahvalla tasolla, ja liikevoittoprosentti oli 7,6 %. Muun muassa hyvän pääoman hallinnan ansiosta liiketoiminnan rahavirta jatkui hyvin vahvana ja oli 8,3 milj. euroa.

Kuten 20.9.2016 tiedotimme, Suomisen liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto jäävät vuonna 2016 vuoden 2015 tasosta. Olemme toteuttaneet määrätietoisesti kasvuun tähtäävää strategiaamme, mutta kasvuinvestointiohjelman hankkeet ja panostuksemme tuotekehitykseen luovat kasvua hitaammin kuin olimme ennakoineet. Suurin kasvuhankkeista eli uuden tuotantolinjan rakentaminen Bethuneen edistyy ja laiteasennukset etenevät vauhdilla. Toistamme arviomme, jonka mukaan toimitukset asiakkaille alkavat uudelta tuotantolinjalta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Syyskuun lopussa sijoitetun pääoman tuotto ylitti tavoitetason (yli 12 %) ja oli 12,3 %. Velkaantumisaste oli edelleen tavoitehaarukkaamme (40–80 %) alhaisempi, 28,0 %.”
 
 Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)