← Takaisin

Liikevaihto ja liikevoitto jäivät toisella neljänneksellä vertailukauden ennätystasosta, liiketoiminnan rahavirta lähes kaksinkertaistui

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2016:

  • Liikevaihto laski 4 % ja oli 108,8 milj. euroa (112,9).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 13 % ja oli 8,7 milj. euroa (9,9). 
  • Liiketoiminnan rahavirta lähes kaksinkertaistui 7,6 milj. euroon (3,9) 
  • Molemmat vuosineljänneksittäin tarkasteltavat taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste, olivat tavoitetasoa paremmat. 
  • Investointi uuteen tuotantolinjaan Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa eteni. Toimitukset asiakkaille alkavat suunnitelman mukaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. 
  • Kasvuinvestointiohjelman kokonaisarvon arvioidaan nousevan yli 60 milj. euron.

 

  • Suominen toistaa 28.4.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava vastaa aiemmin käytössä olleen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun laskentakaavaa ja se on esitetty tämän puolivuotiskatsauksen taulukko-osassa. 

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jäi vuoden toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohdan tasosta, mutta nousi hieman ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi kehittyi suhteellisen vakaasti mutta jäi hieman vertailukauden tason alapuolelle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Kuten edellisessä osavuosikatsauksessa kerroimme, alkuvuodesta vaisuksi jääneessä kysynnässä näkyi piristymisen merkkejä jo ensimmäisen neljänneksen lopulla. Olen iloinen siitä, että myönteinen kehitys jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Odotamme saman trendin jatkuvan loppuvuonna ja sen myötä koko vuoden liikevaihtomme paranevan vuoden 2015 tasosta.

Kysynnän parantuessa Suomisen liikevaihto kasvoi ensimmäisestä neljänneksestä, mutta jäi silti vertailukauden vahvasta tasosta ja oli 108,8 milj. euroa. Myyntimäärät olivat vertailukauden korkealla tasolla. Myös bruttokate parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, mutta jäi vertailukaudesta, mikä heijastui edelleen liikevoittoon. Liiketoiminnan rahavirta oli edelleen vahvaa ja lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta 7,6 milj. euroon.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Kesäkuun lopussa sijoitetun pääoman tuotto ylitti tavoitetason (yli 12 %) ja oli 13,5 %. Velkaantumisaste oli edelleen tavoitehaarukkaamme (40–80 %) alhaisempi, 24,5 %.

 

Yhdistimme ammattikäyttöön tarkoitetun kuitukangasvalikoimamme suominen@work -tuotekonseptiksi. Suominen@work-kuitukankaita käytetään muun muassa pikaruokaravintoloissa, sairaaloissa ja tehtaissa tarvittaviin pyyhintätuotteisiin. Uusitun tuotekonseptin avulla voimme palvella asiakkaitamme entistäkin kohdennetummin. Investointimme sekä Alicanten tehtaaseen Espanjassa että Bethunen tehtaaseen Yhdysvalloissa vahvistavat kykyämme palvella juuri ammattikäyttöön tarkoitettujen pyyhintäkuitukankaiden markkinoita, joiden arvioidaan kasvavan maantieteellisestä alueesta ja loppukäyttökohteesta riippuen jopa 7 % vuodessa. Tämän tuoteryhmän vahvistuminen portfoliossamme tukee selkeästi strategiaamme, joka tähtää korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvuun liikevaihdostamme.

Investointiohjelmamme suurin hanke, uuden märkärainauslinjan rakentaminen Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin, edistyy ja laiteasennusten arvioidaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmamme mukaan toimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Hankkeen aiemmin tiedotetun kustannusarvion, lähes 50 milj. euroa, arvioidaan ylittyvän ja siten myös kasvuinvestointiohjelmamme kokonaisarvon nousevan yli 60 milj. euroon. Tämä johtuu muun muassa työvoimakustannusten ennakoimattoman nopeasta noususta Etelä-Carolinassa, linjaan projektin edetessä tehdyistä parannuksista sekä tehtaan muista lisätöistä. Kustannusarvion ylitys ei vaikuta hankkeen rahoitusjärjestelyihin.

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf).