← Takaisin

Kilpailuviranomaiset hyväksyivät Suomisen ja Ahlstromin välisen kuitukangasliiketoiminnan kaupan

Espanjan, Saksan ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet 4.8.2011 julkistetun liiketoimintakaupan, jolla Suominen Yhtymä Oyj ostaa Ahlstrom Oyj:n Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan. Liiketoimintakaupan odotetaan toteutuvan 31.10.2011 mennessä. Brasilian osalta viranomaisten hyväksynnän arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana ja kyseinen hyväksyntä ei ole muun Brasilian ulkopuolella toteutettavan liiketoimintakaupan toteutumisen edellytyksenä.
Lisätietoja liiketoimintakaupan edellytyksenä olevan osakeannin osalta tullaan antamaan arviolta 3.10.2011.

Suominen on aikaisemmin antanut kauppaa koskevan pörssitiedotteen 4.8.2011.

Tampereella 27.9.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Petri Rolig toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi