← Takaisin

Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Suominen Oyj    Pörssitiedote    11.12.2017 klo 16.30

Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 euron vaihtokurssilla.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja on vaihdettu yhteensä 4 419 324 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.12.2017 mennessä ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 14.12.2017 alkaen. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisella oli ennen osakevaihtoa yhteensä 53 839 895 osaketta ja ääntä. Osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suominen Oyj:llä on yhteensä 58 259 219 osaketta ja ääntä. Kaikki hybridilainan osuudet on nyt vaihdettu uusiksi Suominen Oyj:n osakkeiksi. Suomisen osakkeiden lukumäärä ei enää nouse hybridilainan osuuksien osakkeiksi vaihtamisen seurauksena.


Hybridilainan liikkeellelaskulla rahoitettiin Brasilian-tehtaan hankinta helmikuussa 2014 ja se perustui Suominen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Lainaosuuksien vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti ja vastaa Suominen Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia hybridilainan liikkeelle laskua edeltävänä viimeisenä kolmena kuukautena. Vaihtokurssi on tarkistettu maaliskuussa 2016 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi