← Takaisin

Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Suominen Oyj    Pörssitiedote    19.6.2017 klo 9.00

Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 euron vaihtokurssilla.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja on vaihdettu yhteensä 2 129 293 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 20.6.2017 ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 21.6.2017 alkaen. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisella oli ennen osakevaihtoa yhteensä 51 665 642 osaketta ja ääntä. Osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suominen Oyj:llä on yhteensä 53 794 935 osaketta ja ääntä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 4 547 680 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Hybridilainan liikkeellelaskulla rahoitettiin Brasilian-tehtaan hankinta helmikuussa 2014 ja se perustui Suominen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Lainaosuuksien vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti ja vastaa Suominen Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia hybridilainan liikkeelle laskua edeltävänä viimeisenä kolmena kuukautena. Vaihtokurssi on tarkistettu maaliskuussa 2016 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja