← Takaisin

Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Suominen Oyj   Pörssitiedote   7.12.2016 klo 9.00

Hybridilainan osakkeiksi vaihtamiseen perustuva muutos Suominen Oyj:n osakkeiden määrässä

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan Brasilian tehtaan hankinnan rahoittamiseksi. Alkuperäisten lainaehtojen mukaan hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Suominen Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi hybridilainan liikkeelle laskua edeltävänä viimeisenä kolmena kuukautena oli 0,48 euroa. Suomisen osakkeiden 21.3.2016 toteutetun yhdistämisen jälkeen vaihtokurssi on yhdistämissuhdetta vastaavasti 2,50 euroa.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja on 25.11.2016 vaihdettu yhteensä 449 410 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 7.12.2016 ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 8.12.2016 alkaen. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisella oli ennen osakevaihtoa yhteensä 51 216 232 osaketta ja ääntä. Osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suominen Oyj:llä on yhteensä 51 665 642 osaketta ja ääntä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi jäljellä olevia lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 7 020 320 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja