← Takaisin

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Suominen Oyj    Pörssitiedote   5.2.2014 klo 17.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1)

3. Ilmoituksen peruste:

Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ääniosuus laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

5.2.2014

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji tai ISIN-koodi)

Osakkeet Lukumäärä

Osakkeet %-osuus

Äänioikeudet Lukumäärä

Äänioikeudet %-osuus

SUY1V (ISIN FI0009010862)

66 666 666

26,89

66 666 666

26,89

Yhteensä

66 666 666

26,89

66 666 666

26,89

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen

 

Osakkeet Lukumäärä (+/-)

Osakkeet %-osuus (+/-)

Äänioikeudet Lukumäärä (+/-)

Äänioikeudet %-osuus (+/-)

1) Ahlstrom Oyj:n merkintätakaus vaihdettavalle hybridilainalle

enintään +43 330 000

enintään +14,88*

enintään +43 330 000

enintään +14,88*

2) Ahlstrom Oyj:n myyntioptio koskien vaihdettavaa hybridilainaa

enintään -43 330 000

enintään -14,88*

enintään -43 330 000

enintään -14,88*

*Tässä on huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.

3) AC Invest Two B.V.:n osto-optio

enintään -66 666 666

enintään -26,89*

enintään -66 666 666

enintään -26,89*

*-22,89 mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.

Yhteensä

-66 666 666 – +43 330 000

-26,89 – +14,88

-66 666 666 – +43 330 000

-26,89 – +14,88

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji tai ISIN-koodi)

Osakkeet Lukumäärä

Osakkeet %-osuus

Äänioikeudet Lukumäärä

Äänioikeudet %-osuus

SUY1V (ISIN FI0009010862)

66 666 666

26,89*

66 666 666

26,89*

Yhteensä

66 666 666

26,89*

66 666 666

26,89*

*22,89, mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen

 

Osakkeet Lukumäärä (+/-)

Osakkeet %-osuus (+/-)

Äänioikeudet Lukumäärä (+/-)

Äänioikeudet %-osuus (+/-)

AC Invest Two B.V.:n osto-optio

enintään -66 666 666

enintään -26,89*

enintään -66 666 666

enintään -26,89*

*-22,89 mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.

Yhteensä

-66 666 666

-26,89

-66 666 666

-26,89

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä

 

Osakkeet Lukumäärä

Osakkeet %-osuus

Äänioikeudet Lukumäärä

Äänioikeudet %-osuus

 

0 – 66 666 666

0 – 26,89*

0 – 66 666 666

0 – 26,89*

*0 – 22,89, mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.

 

8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä ja kokonaisäänimäärä:

Kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä

Kohdeyhtiön kokonaisäänimäärä

247 934 122

247 934 122

 

9. Suora omistus- ja ääniosuus

 

Osakkeet Lukumäärä

Osakkeet %-osuus

Äänioikeudet Lukumäärä

Äänioikeudet %-osuus

Ks. kohta 7

Ks. kohta 7

Ks. kohta 7

Ks. kohta 7

 

10. Lisätiedot sopimuksista ja muista järjestelyistä:’

Sopimuksen tai muun järjestelyn luonne

Sopimuksen tai muun järjestelyn voimassaoloaika

Päivä, jolloin sopimuksen tai muun järjestelyn on tarkoitus toteutua

AC Invest Two B.V.:n osto-optio

10 kk

-

 

 

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi