← Takaisin

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Suominen Oyj   Pörssitiedote   10.1.2014 klo 20.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1)

3. Ilmoituksen peruste:

Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus nousee tai laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %,
25 % tai 30 %

Ääniosuus nousee tai laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

10.1.2014

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

Osakkeet ja
ääniosuudet
(osakkeen laji
tai ISIN-koodi)

Osakkeet
Lukumäärä

Osakkeet
%-osuus

Äänioikeudet
Lukumäärä

Äänioikeudet
%-osuus

SUY1V
(ISIN FI0009010862)

66 666 666

26,89

66 666 666

26,89

Yhteensä

66 666 666

26,89

66 666 666

26,89

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)

Osakkeet Lukumäärä

Osakkeet
%-osuus

Äänioikeudet Lukumäärä

Äänioikeudet
%-osuus

SUY1V
(ISIN FI0009010862)

66 666 666

26,89*

66 666 666

26,89*

Yhteensä

66 666 666

26,89*

66 666 666

26,89*

*22,89, mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen

 

Osakkeet Lukumäärä (+/-)

Osakkeet
%-osuus (+/-)

Äänioikeudet Lukumäärä (+/-)

Äänioikeudet
%-osuus (+/-)

1) Ahlstrom Oyj:n merkintätakaus vaihdettavalle hybridilainalle

enintään
+43 330 000

enintään
+14,88*

enintään
+43 330 000

enintään
+14,88*

2) Ahlstrom Oyj:n myyntioptio koskien vaihdettavaa hybridilainaa

enintään
-43 330 000

enintään
-14,88*

enintään
-43 330 000

enintään
-14,88*

*Tässä on huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.

2) AC Invest Two B.V.:n osto-optio

enintään
-66 666 666

enintään
-26,89*

enintään
-66 666 666

enintään
-26,89*

*-22,89 mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.

Yhteensä

-66 666 666 –
+43 330 000

-26,89 –
+14,88

-66 666 666 –
+43 330 000

-26,89 –
+14,88

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä

 

Osakkeet
Lukumäärä

Osakkeet
%-osuus

Äänioikeudet Lukumäärä

Äänioikeudet
%-osuus

1)+2)+3)

0 – 109 996 666

0 – 37,77*

0 – 109 996 666

0 – 37,77*

*Tässä on huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.

1)

66 666 666 –
109 996 666

22,89 – 37,77*

66 666 666 –
109 996 666

22,89 – 37,77*

*Tässä on huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.

1)+2)

66 666 666 –
109 996 666

22,89 – 37,77*

66 666 666 –
109 996 666

22,89 – 37,77*

*Tässä on huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.

3)

0 – 66 666 666

0 – 26,89
0 – 22,89*

0 – 66 666 666

0 – 26,89
0 – 22,89*

*(mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan)

1)+3)

0 – 109 996 666

0 – 37,77*

0 – 109 996 666

0 – 37,77*

*Tässä on huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.

 

8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä ja kokonaisäänimäärä:

Kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä

Kohdeyhtiön kokonaisäänimäärä

1-2) 291 264 122 (vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioitu)

1-2) 291 264 122 (vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioitu)

3) 247 934 122

3) 247 934 122

 

9. Suora omistus- ja ääniosuus

 

Osakkeet
Lukumäärä

Osakkeet
%-osuus

Äänioikeudet Lukumäärä

Äänioikeudet
%-osuus

Ks. kohta 7

Ks. kohta 7

Ks. kohta 7

Ks. kohta 7

 

10. Lisätiedot sopimuksista ja muista järjestelyistä:’

Sopimuksen tai muun järjestelyn luonne

Sopimuksen tai muun järjestelyn voimassaoloaika

Päivä, jolloin sopimuksen tai muun järjestelyn on tarkoitus toteutua

Ahlstrom Oyj:n merkintätakaus vaihdettavalle hybridilainalle

31.3.2014

Helmikuun 2014 loppuun mennessä.

Ahlstrom Oyj:n myyntioptio koskien vaihdettavaa hybridilainaa

9,5 kk

-

AC Invest Two B.V.:n osto-optio

10 kk

-

 

 

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi