← Takaisin

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

19.11.2008 tehdyn osakekaupan johdosta Etra Invest Oy:n osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt 1 359 799 osaketta, mikä vastaa 5,73 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä 23 720 112 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni.

Tampere, 20.11.2008

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Arto Kiiskinen Talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Tiedote