← Takaisin

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Erkki Etolan hallinnoiman yhtiön, Oy Etra Invest Ab:n sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja kokonaismäärästä on alittanut 5 %:n rajan.

Osuuksien muutos liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n 13.10.2011 antamassa pörssitiedotteessa kuvattuihin yleisölle suunnattuun osakeantiin ja Suominen Yhtymä Oyj:n pääomalainan 2008 haltijoille suunnattuun osakeantiin.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Suominen Yhtymä Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Suominen Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Yhtymä Oyj:n osakeannit.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus:

Oy Etra Invest Ab, Y-tunnus 0672234-6 Erkki Etola

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 21.10.2011

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Oy Etra Invest Ab:n ja Erkki Etolan omistus ennen osakeanteja: Kappalemäärä: 8.227.336 osaketta Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 17,36 %

Oy Etra Invest Ab:n ja Erkki Etolan omistus osakeantien jälkeen: Kappalemäärä: 12.227.336 osaketta Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 4,97 %

Liputuksen laskentaperusteena on Suominen Yhtymä Oyj:n 21.10.2011 kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä osakeantien jälkeen. Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä on 245.934.122 osaketta ja ääntä.

Tampereella 21.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi