← Takaisin

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Suomisen osakeannissa tehtyjen merkintöjen johdosta Mikko Maijalan osuus yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt 2 422 633 osaketta, mikä vastaa 5,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.
Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä 47 395 014 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni.

Tampere, 1.7.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Arto Kiiskinen Talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300