← Takaisin

Arvopaperilain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

2.6.2009 tehdyn osakekaupan johdosta Etra Invest Oy:n osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 10 prosentin rajan ja on nyt 3 349 553 osaketta, mikä vastaa 14,12 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.
Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä 23 720 112 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni.

Tampere, 4.6.2009

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Arto Kiiskinen Talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

 

Liitteet