← Takaisin

Suominen tarkentaa näkymiään: Vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2015 tasosta

Suominen Oyj   Pörssitiedote   20.9.2016 klo 16.00

Suominen tarkentaa näkymiään: Vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2015 tasosta

Suominen odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton jäävän vuoden 2015 tasosta. Aiemmin Suominen arvioi, että yhtiön koko vuoden 2016 liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava vastaa aiemmin käytössä olleen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun laskentakaavaa.

”Päivitetty ohjaus perustuu tarkentuneeseen ennusteeseemme sekä näkemykseemme markkinatilanteesta. Ensimmäisen vuosineljänneksen notkahduksesta huolimatta odotamme vuoden 2016 myyntimäärien pysyvän tonneissa laskettuna viime vuoden hyvällä tasolla. Arvioimme, että myyntihinnat jäävät kuitenkin viime vuodesta. Myyntihintojen alenemiseen vaikuttavat tuotteiden markkinahinnat sekä raaka-aineiden viime vuotta alhaisempi hintataso. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon jäänee vuonna 2016 vähäiseksi”, kertoo Nina Kopola, Suominen Oyj:n toimitusjohtaja.

Suominen julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa torstaina 27.10.2016 noin klo 8.00.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja