← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Liiketoiminnan rahavirta selkeästi vertailukautta vahvempi, liikevaihto ja liikevoitto laskivat, koko vuoden ohjaus ennallaan

 

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2016:

- Liikevaihto laski 7,2 % ja oli 103,9 milj. euroa (111,9).
- Liikevoitto laski 24,0 % ja oli 5,5 milj. euroa (7,3).
- Liiketoiminnan rahavirta nousi 9,1 milj. euroon (4,5).
- Molemmat vuosineljänneksittäin tarkasteltavat taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste, olivat tavoitetasoa paremmat.
- Kasvuinvestointiohjelmassa keskityttiin erityisesti Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin.

- Suominen toteutti osakkeiden yhdistämisen (ns. käänteinen split) yhdistämissuhteella 5:1.
- Suomisen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 osinkoa yhteensä 5,0 milj. euroa.

- Suominen toistaa 29.1.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2015.
Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Kertaluonteiset erät on määritelty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jäi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohdan tasosta, mutta oli silti edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi kehittyi suhteellisen vakaasti mutta jäi hieman vertailukauden tason alapuolelle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 103,9 milj. euroa. Kuten jo aiemmin tiedotimme, kysyntä ei ollut vertailukauden tasolla. Tämä vaikutti myös kilpailutilanteeseen. Tilanteen arvioidaan kuitenkin olevan tilapäinen ja johtuvan lähinnä päämarkkina-alueillemme hiljattain tulleesta uudesta tuotantokapasiteetista. Näimme merkkejä kysynnän paranemisesta jo ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Kokonaisuutena odotammekin kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillamme vuonna 2016 keskimäärin vuoden 2015 tasolla.

Suomisen liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli 5,5 milj. euroa. Raportointikauden voitto säilyi kuitenkin likimain vertailukauden tasolla lähinnä alentuneiden rahoituskulujen ansiosta. Liiketoiminnan rahavirta kaksinkertaistui vertailukaudesta ja oli 9,1 milj. euroa.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto ylitti tavoitetason (12 %) ja oli 14,7 %. Velkaantumisaste oli jopa tavoitehaarukkaa (40–80 %) alhaisempi, 28,6 %.

Suomisen yhtiökokous päätti katsauskaudella Suomisen osakkeiden yhdistämisestä (ns. käänteinen split) vaihtosuhteella 5:1.
Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Suomisen osaketta kohtaan, parantaa osakekaupankäynnin edellytyksiä ja lisätä joustavuutta osingon suuruutta määriteltäessä.

Yhtiökokous päätti myös maksaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,02 euroa osakkeelta (ennen osakkeiden yhdistämistä), eli osakkeenomistajille jaettiin varoja kaksinkertaisesti edelliseen tilikauteen verrattuna.

Suominen jatkaa johdonmukaisesti strategiansa toteuttamista. Tuoteportfoliomme kehittyi tavoitteidemme mukaisesti, kun korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä. Vahvistimme tuotekehitystoimintoamme katsauskaudella vielä kolmella uudella henkilöllä ja jatkoimme 60 milj. euron suuruista kasvuinvestointiohjelmaamme. Alicanten- ja Paulínian-tehtailla toteutettujen parannusinvestointien ensimmäiset tilaukset on toimitettu ja nyt keskitymme Bethunen-tehtaallemme Yhdysvaltoihin nousevaan uuteen tuotantolinjaan. Tavoitteena on, että Bethunen-investoinnin laiteasennukset valmistuvat aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaan tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.”

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf).