← Takaisin

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   25.10.2018 klo 8.00

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018:

Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni

 

AVAINLUKUJA

 

 

7-9/

7,9/

1-9/

1-9/

1-12/

 

2018

2017

2018

2017

2017

Liikevaihto, milj. euroa

104,8

102,4

321,3

327,3

426,0

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

0,5

4,6

5,0

15,3

15,0

Liikevoitto, milj. euroa

0,5

4,6

5,0

15,3

15,0

Raportointikauden voitto, milj. euroa

-1,1

1,8

0,3

8,2

14,5

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,02

0,03

0,01

0,15

0,27

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

-0,02

0,03

0,01

0,14

0,25

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,13

0,04

0,41

0,35

0,39

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

2,3

8,3

6,6

Velkaantumisaste (gearing), %

58,1

56,5

59,5*

 

*oikaistu

 

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

 

Avainasiat heinä-syyskuussa 2018: - Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 104,8 milj. euroa (102,4).

- Liikevoitto laski 89% ja oli 0,5 milj. euroa (4,6) raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden hintojen nousun jatkuessa sekä 3P-ohjelmamme ennakoitua hitaamman vaikutuksen johdosta. - Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,7 milj. euroa (2,3).

- Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinassa sijaitsevan Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan vaikutus bruttokatteeseen jatkui positiivisena.

- Suomisen toimitusjohtaja vaihtui: Nina Kopola jätti yhtiön 3.8.2018 ja Pekka Ojanpää nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi. Tapio Engström toimii väliaikaisena toimitusjohtajana. - Suominen ilmoitti 13.9.2018 laskevansa ohjaustaan. Suominen odottaa, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa. Väliaikainen toimitusjohtaja Tapio Engström kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Euroalueella kuluttajien luottamusta mittaava indeksi kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä laskuun, mutta pysyi silti hyvällä tasolla. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamus jatkui edelleen vahvana. Kuitukankaitamme käytetään pääasiassa päivittäistavaroissa, ja näillä kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sekä kuluttajien luottamus vaikuttavat kulutuskysyntään.

Kannattavuuden heikkeneminen ja liikevoiton lasku 0,5 milj. euroon heijastavat sekä pitkään jatkununeen taloudellisen nousukauden vaikutusta, joka on johtanut kustannustason nousuun että markkinoiden ylikapasiteetista johtuvaa kireää kilpailua. Useiden Suomisen keskeisten tuotannontekijöiden, kuten raaka-aineiden, energian ja logistiikan, kustannukset ovat jatkaneet jyrkkää nousuaan. Vaikka kannattavuutemme heikkeni, Suomisen liiketoiminnan rahavirta säilyi kolmannella vuosineljänneksellä vahvana, 7,7 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi käyttöpääoman suotuisa kehittyminen.

Vuoden 2017 lopulla käynnistämällämme 3P-ohjelmallamme tähtäämme Suomisen kannattavuuden parantamiseen hinnoittelua (Pricing), suorituskykyä (Performance) ja tuotannon suunnittelua (Planning) kehittämällä. Ohjelman toimenpiteet ovat vaikuttaneet kannattavuuteen ennakoitua hitaammin, mutta jatkamme päättäväisesti ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamista.

Määrätietoiset toimenpiteemme hinnoittelussamme sekä tuoteportfoliomme suotuisa kehitys vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti. Liikevaihto kasvoi 104,8 milj. euroon. Tuotteidemme maailmanlaajuiset hinnankorotukset, joista tiedotimme 19.9.2018, parantavat kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä. Noin puolet liikevaihdostamme kertyy sellaisista asiakassopimuksista, joissa tuotteidemme myyntihintoihin vaikuttavat raaka-aineiden hintojen vaihtelut. Raaka-aineiden hinnanmuutokset vaikuttavat Suomisen asiakkailtaan laskuttamaan myyntihintaan 2-5 kuukauden viiveellä.

Mitä tulee suorituskykyyn (Performance), Bethunen-tehtaalla Yhdysvalloissa sijaitseva uusi tuotantolinjamme jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä positiivista vaikutustaan bruttokatteeseemme. Nettotuotantomäärien myönteinen kehitys osoittaa myös selvästi sen, että tuotantolinjan vakaus ja tehokkuus ovat edelleen parantuneet. Myös Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa meneillään oleva kasvuinvestointihanke etenee suunnitellusti. Odotamme tuotantolinjaan tehtävien parannusten olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Meneillään olevalla konserninlaajuisella tietojärjestelmäuudistuksella on olennainen asema tuotannon suunnittelussa (Planning). Järjestelmäuudistus eteni kolmannella vuosineljänneksellä aikataulun mukaan ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä viisi Suomisen kahdeksasta tehtaasta käyttää uusittuja tietojärjestelmiä. Arvioimme, että kaikki tehtaamme ovat uusien tietojärjestelmien piirissä vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Syyskuussa otimme jälleen askeleen eteenpäin strategiassamme tuomalla markkinoille Suominen Intelligent Nonwovens™ -tuotekonseptin. Se mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa digitaalisten ominaisuuksien lisäämisen kuitukankaisiin. Lanseeraus todistaa, että pystymme luomaan kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan.

Tiedotimme 13.9.2018 alentaneemme arviotamme vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Odotamme, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi.”

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan tästä (pdf)