← Takaisin

Suominen odottaa Q4:n kannattavuuden jäävän heikoksi, ohjaus ennallaan

Suominen Oyj   Pörssitiedote   13.12.2017 klo 9.00

Suominen odottaa Q4:n kannattavuuden jäävän heikoksi, ohjaus ennallaan

Suominen tarkisti koko vuoden ohjaustaan liikevoiton osalta 20.7.2017 ja tiedotti arvioivansa, että yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto jää vuoden 2016 tasosta (25,6 milj. euroa vuonna 2016). Suominen pitää tätä voimassa olevaa sanallista tulosohjaustaan edelleen oikeana, mutta antaa ennakkotietoja kannattavuutensa ennakoidusta kehittymisestä vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä.

Suomisen uusi tuotantolinja Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa on edelleen ylösajovaiheessa. Vaikka tuotantomäärät ovat jatkuvasti kasvaneet, kehitys on ollut odotettua hitaampaa ja linjan tavoiteltua suoritustasoa on ollut vaikeaa saavuttaa koneiston suunnitteluun liittyvien ongelmien vuoksi. Odotamme kuitenkin edelleen, että Bethunen uusi tuotantolinja vaikuttaa bruttokatteeseemme positiivisesti vuoden 2018 alkupuolelta lähtien.

Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajon haasteiden vuoksi Suominen ennakoi, että sen viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto jää heikoksi.

Suomisen ohjaus pysyy ennallaan. Yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016 mutta vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi